DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÀ GÌ? ĐẶC ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Doanh nghiệp tư nhân là gì? Đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân? Ưu điểm, nhược điểm của doanh nghiệp tư nhân? Đây chắc hẳn là dấu chấm hỏi của rất nhiều người, bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc đó.

Khái niệm doanh nghiệp tư nhân

 

Doanh nghiệp tư nhân
Doanh nghiệp tư nhân

 Theo điều 183 Luật doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân được định nghĩa như sau:

 1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
 2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
 3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.
 4. Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Đặc điểm doanh nghiệp tư nhân

DNTN do một cá nhân bỏ vốn thành lập và làm chủ

Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là cá nhân.

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

 1. Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư.
 2. Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 3.  Tài sản đưa vào kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không cần phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho DN

Quản lý doanh nghiệp tư nhân

 • DNTN chỉ có một chủ sở hữu; có toàn quyền quyết định trong tất cả hoạt động kinh doanh của DNTN.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền sử dụng lợi nhuận thu được sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Điều này cũng có nghĩa là chủ doanh nghiệp có nghĩa vụ chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
 • Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.  Chủ DNTN là người đại diện theo pháp luật của DNTN.

Ưu điểm, nhược điểm khi chọn loại hình DNTN

"<yoastmark

Ưu điểm của DNTN

 • Thành lập doanh nghiệp tư nhân sẽ mang lại những ưu điểm sau:
 • Chủ sở hữu doanh nghiệp có toàn quyền quyết định mọi hoạt động của công ty mà không cần phải thông qua bất cứ chủ thể nào.
 • Chủ doanh nghiệp có toàn quyền trong việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định pháp luật.
 • Cơ cấu tổ chức đơn giản, gọn nhẹ
 • Tạo được uy tín cho khách hàng, đôi tác nhờ vào chế độ trách nhiệm vô hạn của doanh nghiệp tư nhân

Nhược điểm của DNTN

 • DNTN không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Điều này gây khó khăn trong việc huy động vốn.
 • Chủ sở hữu của DNTN thì không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh cá thể; thành viên công ty hợp danh. Không được quyền góp vốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc mua cổ công ty cổ phần.
 • Chủ DNTN phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản công ty và cả tài sản cá nhân.Trong trường hợp thuê người khác quản lý hoạt động công ty, chủ doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có tranh chấp, rủi ro xảy ra.

 

Nếu có nhu cầu tư vấn và sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân, quý khách vui lòng liên hệ bằng thông tin dưới đây:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH

 •  Địa chỉ: 45D, Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 •  Hotline: 0968.55.57.59

 Website: uydanh.vn –  info@uydanh.vn