Công ty cổ phần là gì? Đặc điểm của công ty cổ phần.

Công ty cổ phần là loại doanh nghiệp phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, bạn liệu đã hiểu rõ về công ty cổ phần? Vây, công ty cổ phần là gì? Đặc điểm ra sao? Có ưu điểm gì? Nhược điểm gì?  Đây chắc hẳn là thắc mắc của rất nhiều người. Bài viết này sẽ cho bạn giải đáp những câu hỏi trên.

Công ty cổ phần là gì?

Theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014, công ty cổ phần được định nghĩa như sau:

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này.
2. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn.

Đặc điểm công ty cổ phần

Đặc điểm công ty cổ phần
Đặc điểm công ty cổ phần
 • Công ty cổ phần là một pháp nhân.
 • Phải có tối thiểu 03 cổ đông sáng lập và không hạn chế số lượng cổ đông.
 • Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần, việc mua, bán cổ phần là cách chính để điều chỉnh, góp vốn vào công ty cổ phần
 • Cổ đông là người sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần, chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi số vốn đã góp.
 • Được huy động vốn bằng cách phát hành các loại chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu…

Ưu nhược điểm của công ty cổ phần

Ưu điểm

 • Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi góp vốn. Nhờ vậy có thể tránh được rủi ro cao.
 • Có khả năng hoạt động trong nhiều lĩnh vực ngành nghề, quy mô hoạt động lớn.
 • Không hạn chế số lượng cổ đông, cơ cấu vốn linh hoạt.
 • Khả năng huy động vốn cao nhờ vào phát hành cổ phiếu. Đây là đặc điểm riêng biệt chỉ công ty cổ phần mới có.
 • Mọi quyết định trong hoạt động kinh doanh đều phải được thông qua ý kiến của các cổ đông. Nhờ vậy đảm bảo tính minh bạch trong quản lý và điều hành.

Nhược điểm

 • Việc quản lý điều hành công ty cổ phần rất phức tạp do số lượng các cổ đông có thể rất lớn. Do vậy dễ gặp phải tình trạng phân nhóm và đối kháng nhau về lợi ích.
 • Khả năng bảo một kinh doanh và tài chính bị hạn chế do công ty phải công khai và báo cáo với các cổ đông.
 • Quản lý , điều hành công ty cổ phần phức tạp hơn, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến phân chia lợi nhuận, lợi ích giữ các cổ đông.
 • Thành lập công ty cổ phần phức tạp hơn các loại hình công ty khác bởi ràng buộc của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính, kế toán.

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần
Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần

Theo Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014, Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần được quy định như sau:

1. Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:
a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;
b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.
2. Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty

Mọi thắc mắc, nhu cầu tư vấn thành lập công ty cổ phần vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH

 •  Địa chỉ: 45D, Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 •  Hotline: 0968.55.57.59
 •  Website: uydanh.vn –  info@uydanh.vn
plugins premium WordPress