Browsing loại

Dịch Vụ Kế Toán

KHO

NHẬP KHO Ngày 20/01/2017, doanh nghiệp mua hàng của công ty TNHH Phú Vinh và nhận được hóa đơn nhưng tính đến ngày 31/01/2017 vẫn chưa nhận được hàng. Chi tiết lô hàng đã mua: Tủ…
Đọc thêm...

BÁN HÀNG

BÁN HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ TRONG NƯỚC  Ngày 09/01/2017, bán hàng cho công ty TNHH Hoàng Phát, (chưa thanh toán): Điều hòa LG 12000BTU, số lượng 3, đơn giá 8.000.000đ, thuế GTGT 10%. Điều…
Đọc thêm...

QUỸ

THU TIỀN MẶT Định khoản: Nợ TK 111 Tiền mặt (1111, 1112) Có TK 112 Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122) Có TK 136 Phải thu nội bộ Có TK 138 Phải thu khác Có TK 244 Cầm cố, thế…
Đọc thêm...
error: Alert: Content is protected !!