Thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

Khi các doanh nghiệp kinh doanh thì điều phải đăng ký giấy phép kinh doanh. Sẽ có những doanh nghiệp muốn thay đổi hoặc thêm ngành nghề kinh doanh thì phải làm thế nào? Theo luật Doanh Nghiệp ban hành 2014 thì các doanh nghiệp có quyền được thêm, bớt ngành nghề kinh doanh phù hợp với nhu cầu phát triển. Tuy nhiên, khi thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh cần phải thông báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đăng ký thành lập. Nếu bạn muốn đăng ký thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh thì hãy tìm hiểu sau các thủ tục dưới đây.

thay đổi ngành nghề kinh doanh

1.       Cơ sở pháp lý:

2.       Hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh:

2.1 Nội dung hồ sơ:

Nội dung hồ sơ là bước quan trọng nhất trong quá trình bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh. Để có được một bộ hồ sơ hoàn chỉnh, mọi người sẽ phải tìm hiểu và tra cứu ở nhiều văn bản pháp luật khác nhau và tìm hiểu cách điền thông tin hồ sơ. Để có một hồ sơ hoàn chỉnh không mắc một lỗi nhỏ nào để tránh mất thời gian về sau. Mọi người có thể tham khảo các hồ sơ thay đổi ngành nghề dưới đây.

2.1.1 Hồ sơ thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

 • 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định. Khi soạn thảo hồ sơ nếu chưa có mẫu thông báo này mọi người hãy liên hệ với chúng tôi để được cung cấp.
 • 01 Quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty
 • 01 Bản sao các tài liệu: Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Trong trường hợp doanh nghiệp đã được cấp các giấy tờ trên hoặc giấy tờ có giá trị tương đương)
 • 01 Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện)

 

2.1.2 Hồ sơ thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty Cổ phần:

 • 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu quy định (01 bản). Khi soạn thảo hồ sơ nếu chưa có mẫu thông báo này mọi người hãy liên hệ với chúng tôi để được cung cấp.
 • 01 Quyết định và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty
 • 01 Bản sao các tài liệu: Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Trong trường hợp doanh nghiệp đã được cấp các giấy tờ trên hoặc giấy tờ có giá trị tương đương)
 • 01 Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện)

2.1.3 Hồ sơ thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty hợp danh:

 • 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định (01 bản). Khi soạn thảo hồ sơ nếu chưa có mẫu thông báo này mọi người hãy liên hệ với chúng tôi để được cung cấp.
 • 01 Quyết định và bản sao biên bản họp của các thành viên hợp danh nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty
 • 01 Bản sao các tài liệu: Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Trong trường hợp doanh nghiệp đã được cấp các giấy tờ trên hoặc giấy tờ có giá trị tương đương)
 • 01 Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện)

2.1.4 Hồ sơ thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH 1 thành viên:

 • 01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định (01 bản). Khi soạn thảo hồ sơ nếu chưa có mẫu thông báo này mọi người hãy liên hệ với chúng tôi để được cung cấp.
 • 01 Quyết định và bản sao biên bản họp của chủ sở hữu công ty nêu rõ nội dung thay đổi trong Điều lệ công ty
 • 01 Bản sao các tài liệu: Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký thuế, Giấy bổ sung cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Trong trường hợp doanh nghiệp đã được cấp các giấy tờ trên hoặc giấy tờ có giá trị tương đương)
 • 01 Giấy ủy quyền (Nếu cá nhân, tổ chức nếu ủy quyền cho một tổ chức thực hiện)

 

Lưu ý: Ghi mã ngành kinh tế Việt Nam trong hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh (Chi tiết mã ngành kinh tế Việt Nam)

2.2 Trình tự thực hiện:

 1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
 2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đến nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh
 • Thời gian từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần: Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.
 • Lấy số thứ tự và chờ gọi theo số thứ tự.
 1. Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.
 2. Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ hoặc đăng ký nhận kết quả qua Bưu điện.

2.3 Số lượng hồ sơ: 1 bộ

2.4 Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn ít nhất là 3 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Nếu các hồ sơ mà doanh nghiệp chuẩn bị không đáp ứng yêu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo cần sửa đổi, bổ sung. Lúc này, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh và gửi lại trong thời hạn 3 ngày làm việc.

3.       Nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh:

3.1 Thay đổi kinh doanh có điều kiện:

Nếu doanh nghiệp bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì tiến hành thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh khi doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện về mức vốn pháp định hoặc đáp ứng đủ điều kiện về chứng chỉ hành nghề.

Xem thêm:

3.2 Thay đổi kinh doanh không có điều kiện:

Nếu doanh nghiệp thay đổi ngành nghề kinh doanh không có điều kiện thì doanh nghiệp tiến hành thủ tục bổ sung bình thường là tra mã số ngành nghề theo mã ngành 4 số và đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh vào hồ sơ.

Xem thêm: Chi tiết mã ngành kinh tế Việt Nam

4.       Quy định thời hạn, thời gian đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh:

Theo quy định tại Điều 32, Chương II Luật Doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức thay đổi ngành nghề kinh doanh phải thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày (tính từ thời điểm có thay đổi). Nếu trong thời hạn này, cá nhân, tổ chức không gửi thông báo sẽ bị xử phạt hành chính theo nghị định 50/2016/NĐ-CP. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ bị xử lý vi phạm như sau:

 

 • Quá thời hạn 01 – 30 ngày doanh nghiệp bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000

 

 • Quá thời hạn 31 – 90 ngày doanh nghiệp bị phạt tiền từ 1.000.000 đến 2.000.000

 

 • Quá thời hạn từ 91 ngày trở lên bị phạt từ 2.000.000 đến 5.000.000

5.       Những lưu ý khi thực hiện thủ tục:

 • Không viết tay vào các mẫu để nộp hồ sơ, không sử dụng kim bấm để bấm hồ sơ (sử dụng ghim kẹp), hồ sơ và các bản sao y giấy tờ và các loại giấy tờ kèm theo phải sử dụng giấy khổ A4.
 • Doanh nghiệp không cần phải đăng ký số điện thoại và email liên lạc, sắp xếp ngành nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa có những thông tin trên.
 • Doanh nghiệp phải cập nhật thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế trong trường hợp có sai khác.

 

Tất tần tật những thông tin liên quan đến thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh chúng tôi đã cung cấp đầy đủ chi tiết bên trên như hồ sơ, quá trình thực hiện, lưu ý và các vấn đề liên quan khi doanh nghiệp cần đáp ứng đủ điều kiện để có thể đăng ký thủ tục.

 

Nếu bạn đọc có thắc mắc cũng như trao đổi thêm về thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh hoặc cần tư vấn về các thủ tục liên quan khác thì quý bạn đọc có thể liên hệ với Công Ty Tax Uy Danh qua hotline 0968.55.57.59 hoặc email info@uydanh.vn của chúng tôi để được tư vấn miễn phí. Xin cảm ơn.

 

Được đóng lại, nhưng trackback và pingback được mở.