phần mềm misa Archives - Dịch vụ kế toán- thành lập doanh nghiệp _Đại Lý Thuế Uy DanhI https://uydanh.vn Uy danh cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng với sự chuyên nghiệp và hiệu quả nhất đến quý khách hàng. Wed, 18 Nov 2020 09:40:13 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0.2 https://uydanh.vn/wp-content/uploads/2020/03/cropped-logo-footer-32x32.png phần mềm misa Archives - Dịch vụ kế toán- thành lập doanh nghiệp _Đại Lý Thuế Uy DanhI https://uydanh.vn 32 32 KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI TRÊN PHẦN MỀM MISA https://uydanh.vn/ke-toan-thuong-mai-tren-phan-mem-misa Sat, 05 Sep 2020 03:04:09 +0000 https://uydanh.vn/?p=5575

Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Misa lĩnh vực Thương Mại. Trọn bộ video Lên báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán Misa

The post KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI TRÊN PHẦN MỀM MISA appeared first on Dịch vụ kế toán- thành lập doanh nghiệp _Đại Lý Thuế Uy DanhI.

]]>

Loại hình thương mại là lĩnh vực kinh doanh phổ biến nhất hiện nay và luôn được các chủ doanh nghiệp lựa chọn, vì trong quá trình hoạt động kinh doanh rất đơn giản chủ yếu là việc mua và bán phân phối loại hàng hóa. Để tìm hiểu rõ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của loại hình thương mại, sau đây UY DANH xin hướng dẫn thực hiện công việc kế toán trên phần MISA.

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu và video mô phỏng hướng dẫn nghiệp vụ

1: Mua hàng nhập kho

Nghiệp vụ mua hàng hóa. ( Định khoản và video hướng dẫn)

 1. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng về nhập kho, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau: Bước 1: Khi hàng về đến kho, nhân viên mua hàng giao cho kế toán hóa đơn chứng từ và đề nghị viết Phiếu nhập kho. Bước 2: Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt. Bước 3: Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho. Bước 4: Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho. Bước 5: Kế toán mua hàng hạch toán thuế và kê khai hóa đơn đầu vào. Bước 6: Trường hợp nhân viên mua hàng thanh toán ngay (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) cho nhà cung cấp sau khi nhận được hàng, khi về đến doanh nghiệp sẽ thực hiện các thủ tục để thanh toán với Kế toán. Bước 7: Trường hợp còn nợ nhà cung cấp, sau khi nhận được chứng từ của nhân viên mua hàng, kế toán mua hàng hạch toán công nợ với nhà cung cấp.

 • Định khoản

Nợ TK 152, 156, 611… Giá mua chưa có thuế GTGT Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Có TK 111, 112, 331..Tổng giá thanh toán

Ví Dụ : Ngày 25/01/2017, doanh nghiệp mua hàng của công ty TNHH Minh Anh về nhập kho (chưa thanh toán tiền hàng). Ti vi LG 21 inches, số lượng 5, đơn giá mua 2.000.000đ, thuế GTGT 10% Định khoản nghiệp vụ: Nợ TK 1561: 10.000.000 Nợ TK 1331:   1.000.000 Có TK 331: 11.000.000

2: Mua hàng hóa bao gồm chi phí vận chuyển, bốc xếp.

• Mô tả nghiệp vụ
Khi mua hàng có phát sinh các chi phí liên quan trực tiếp đến quá trình thu mua hàng hóa như: bảo hiểm hàng hóa, tiền thuê kho, thuê bến bãi, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản đưa hàng hóa từ nơi mua về đến kho doanh nghiệp, các khoản hao hụt tự nhiên trong định mức phát sinh trong quá trình thu mua hàng hóa… Căn cứ vào các hóa đơn chi phí mua hàng liên quan, kế toán mua hàng sẽ phân bổ chi phí thu mua vào các mặt hàng đã mua theo tiêu thức Số lượng hoặc Giá trị của hàng hóa.
• Định khoản

 1. Mua vật tư, hàng hóa, dịch vụ
  Nợ TK 152, 156, 641, 642… Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Có TK 111, 112, 331…
 2. Khi phát sinh chi phí mua hàng
  Nợ TK 152, 156, 641, 642…Chi phí mua hàng Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Có TK 111, 112, 331… Tổng giá thanh toán, Ví dụ Ngày 10/01/2017, doanh nghiệp mua hàng của công ty TNHH Minh Hương về nhập kho nhưng chưa thanh toán tiền hàng.
  • Điện thoại NOKIA LUMIA 520, số lượng 10, đơn giá 3.500.000đ, thuế GTGT 10%
  • Điện thoại NOKIA LUMIA 720, số lượng 5, đơn giá 6.000.000đ, thuế GTGT 10%
  Doanh nghiệp thuê công ty vận tải Sông Công vận chuyển hàng về kho với chi phí là 1.000.000đ (VAT 10%) => đã thanh toán tiền vận chuyển. Hướng dẫn định khoản mua hàng nhập kho: + Định khoản mua hàng nhập kho: Nợ TK 1561 ( ĐT 520) : 35.000.000 (1035.000.000) Nợ TK 1561 ( ĐT 720) : 30.000.000 ( 56.000.000) Nợ TK 1331: 6.500.000 Có TK 331: 71.500.000 + Định khoản tiền vận chuyển: Phân bổ chi phí hàng theo số lượng điện thoại nhập kho, chi phí vận chuyển cho 1 điện thoại = 1.000.000/ 15= 66.666 đồng/ chiếc. Nợ TK 1561 (ĐT 520): 666.667 Nợ TK 1561 ( ĐT 520): 333.333 Nợ TK 133: 100.000 Có TK 111: 1.100.000 Đơn giá nhập kho bao gồm chi phí vận chuyển. Điện thoại NOKIA 520: 35.000.000 + 666.667= 35.666.667 Điện thoại NOKIA 720: 30.000.000 + 333.333 = 30.333.333

3: Mua hàng hóa nhập khẩu.

• Mô tả nghiệp vụ
Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu về nhập kho, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Bước 1: Khi hàng về đến cảng, nhân viên mua hàng sẽ lập tờ khai hải quan và xuất trình các giấy tờ liên quan (tờ khai, hợp đồng, vận đơn, hóa đơn vận chuyển…).

Bước 2: Hải quan kiểm hóa và xác định thuế phải nộp.


Bước 3: Nhân viên mua hàng nộp thuế nhập khẩu (trường hợp buộc phải nộp thuế ngay).


Bước 4: Hải quan cho thông quan hàng hóa, nhân viên mua hàng nhận hàng hóa tại cảng và cho vận chuyển hàng về kho của công ty (tự vận chuyển hoặc thuê ngoài).


Bước 5: Khi hàng hóa về đến kho của công ty, nhân viên mua hàng giao toàn bộ hóa đơn, chứng từ cho kế toán mua hàng, đồng thời đề nghị nhập kho hàng hàng hóa.


Bước 6: Kế toán kho lập Phiếu nhập kho.


Bước 7: Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.


Bước 8: Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.


Bước 9: Kế toán mua hàng hạch toán thuế và kê khai hóa đơn đầu vào.


Bước 10: Nếu sau khi nhận hàng phải thanh toán luôn tiền hàng, kế toán sẽ hoàn thành các thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp.

+ Đinh Khoản
Trường hợp 1: Trường hợp nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu về dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ Nợ TK 152, 156, 611… Nguyên vật liệu, hàng hóa (Giá có thuế nhập khẩu) Có TK 111, 112, 331 Có TK 333 Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu) Đồng thời phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp được khấu trừ Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (33312 – Thuế GTGT hàng nhập khẩu)


Trường hợp 2: Trường hợp nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu về dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, hoặc dùng để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT Nợ TK 152, 156 Nguyên vật liệu, hàng hóa (Giá có thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu) Có TK 111, 112, 331 Có TK 3333 Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu) Có TK 3331Thuế GTGT phải nộp (33312)


Trường hợp 3: Nếu nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì số thuế TTĐB phải nộp được phản ánh vào giá gốc nguyên vật liệu, hàng hóa nhập khẩu Nợ TK 152, 156 Nguyên vật liệu, hàng hóa (giá có thuế TTĐB hàng nhập khẩu) Có TK 331 Phải trả người bán Có TK 3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt Ví dụ
Ngày 05/01/2017, đơn vị mua hàng nhập khẩu của Công ty TNHH MMA về nhập kho, chưa thanh toán tiền hàng.
• Mặt hàng: ở Máy tính xách tay Intel: số lượng 20, đơn giá 738$ (tỷ giá: 21.000).ở Máy tính xách tay Acer: số lượng 10, đơn giá 560$ (tỷ giá: 21.000).
• Thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%.
• Thuế nhập khẩu 10%.
• Tỷ giá theo tờ khai hải quan là: 21.150
Đơn vị thuê công ty Logistic Hải Vân vận chuyển hàng hóa. Chi phí vận chuyển hàng hóa về đến cảng là 32.000.000 đồng, chưa thanh toán. Đơn vị thuê công ty TNHH Sunsie bảo hiểm hàng hóa đường biển, giá trị hợp đồng là 3.000$ (tỷ giá: 21.200), chưa thanh toán. Đơn vị thuê công ty vận tải Sông Công vận chuyển hàng từ cảng về kho, chi phí vận chuyển là 2.150.000, chưa bao gồm VAT 10%, đã thanh toán bằng tiền mặt.

4: Mua hàng hóa không qua kho.

• Mô tả nghiệp vụ
Khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng về sử dụng ngay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh (không nhập kho), thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Bước 1: Khi nguyên vật liệu về đến phân xưởng sản xuất hoặc công trường, quản đốc phân xưởng hoặc công trường nhận nguyên vật liệu để đưa vào sản xuất.

Bước 2: Nhân viên mua hàng giao cho kế toán mua hàng hóa đơn chứng từ của nhà cung cấp.

Bước 3: Kế toán mua hàng hạch toán chi phí và kê khai hóa đơn đầu vào.

Bước 4: Trường hợp nhân viên mua hàng thanh toán ngay (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) cho nhà cung cấp sau khi nhận được hàng, khi về đến doanh nghiệp sẽ thực hiện các thủ tục để thanh toán với Kế toán.

Bước 5: Trường hợp còn nợ nhà cung cấp, sau khi nhận được chứng từ của nhân viên mua hàng, kế toán mua hàng hạch toán công nợ với nhà cung cấp.

• Định khoản
Nợ TK 621, 623, 627, 641… Giá mua chưa có thuế GTGT Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Có TK 111, 112, 331…Tổng giá thanh toán Ví dụ: Ngày 19/01/2017, doanh nghiệp mua hàng của Công ty TNHH Minh Thư đưa ngay vào phân xưởng sản xuất.
• Vải áo, số lượng 300 m, đơn giá 56.500đ, thuế GTGT 10%
• Vải váy, số lượng 150 m, đơn giá 48.950đ, thuế GTGT 10% Doanh nghiệp chưa thanh toán tiền hàng cho công ty TNHH Minh Thư.

5: Mua dịch vụ.(Video hướng dẫn, định khoản)

• Mô tả nghiệp vụ
Khi phát sinh nhu cầu sử dụng một số dịch vụ như: điện, internet, vệ sinh, vận chuyển bốc xếp hàng hóa… thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

Bước 1: Căn cứ vào thỏa thuận về việc cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp xuất hóa đơn và yêu cầu công ty trả tiền dịch vụ.

Bước 2: Kế toán hoàn thành các thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, nếu chưa thanh toán ngay kế toán ghi nhận công nợ với nhà cung cấp.
• Định khoản
Nợ TK 152, 156 Giá mua chưa có thuế GTGT Nợ TK 641, 642… (Thông tư 200) Giá mua chưa có thuế GTGT Nợ TK 6421, 6422… (Thông tư 133) Giá mua chưa có thuế GTGT Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Có TK 111, 112, 331…Tổng giá thanh toán Ví dụ : Ngày 10/02/2017, doanh nghiệp chuyển khoản thanh toán tiền điện tháng 01 cho công ty điện lực Hà Nội, số tiền 2.053.600đ (VAT 10%). Hướng dẫn định khoản: Nợ Tk 641,642,627: 2.053.600 Nợ Tk 133: 205.360 Có Tk 1121: 2.258.960

The post KẾ TOÁN THƯƠNG MẠI TRÊN PHẦN MỀM MISA appeared first on Dịch vụ kế toán- thành lập doanh nghiệp _Đại Lý Thuế Uy DanhI.

]]>