Dịch vụ tư vấn thuế TNDN (Thu Nhập Doanh Nghiệp) trọn gói

Tư vấn thuế TNDN (thu nhập doanh nghiệp) là một dịch vụ vô cùng hot hiện nay. Thuế TNDN là một loại thuế trực thu, thu trên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp. Loại thuế này là nguồn thu quan trọng của Nhà nước nên nó không chỉ được các cơ quan nhà nước coi trọng mà còn luôn được các chủ doanh nghiệp quan tâm bởi nếu phạm phải sai sót bị phạt chủ doanh nghiệp sẽ rất tốn thời gian và tiền bạc để giải quyết.

Chính vì thế mà các Dịch vụ tư vấn thuế TNDN (Thu Nhập Doanh Nghiệp) trọn gói luôn được các chủ doanh nghiệp sử dụng để giải quyết các vấn đề về thuế cho doanh nghiệp mình.

Tư vấn thuế TNDN

Nếu bạn đang cần tham khảo một số tài liệu liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp có thể tìm đọc các văn bản: Luật số 32/2013/QH13;Thông Tư 78/2014/TT-BTC; Thông tư 119/2014/TT-BTC; Thông tư 96/2015/TT-BTC…

UyDanh.vn tư vấn thuế TNDN (thu nhập doanh nghiệp)

 • Đối tượng nộp thuế: Doanh nghiệp, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế.
 • Phương pháp tính thuế: Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được xác định theo công thức sau: Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN) x Thuế suất
 • Cách xác định thu nhập tính thuế: TN tính thuế = TN chịu thuế – (TN miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển)
 • Cách xác định thu nhập chịu thuế: TN chịu thuế = (Doanh thu – Chi phí được trừ) + Khoản thu nhập khác

Cách tính thuế TNDN đối với doanh nghiệp kê khai theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu:

 • Đối với dịch vụ: 5%.
 • Các hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.
 • Kinh doanh hàng hóa: 1%.
 • Các hoạt động khác: 2%.

Hướng dẫn cách phân biệt chi phí kế toán và chi phí được trừ tính thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Chi phí kế toán

Chi phí kế toán là tất cả chi phí phát sinh tại doanh nghiệp

2. Chi phí được trừ tính thuế TNDN

Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại khoản 2 điều 6 thông tư 96/2015/TT-BTC, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

 • Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

3. Mức thuế suất

Theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC Thông tư số 96/2015/TT-BTC kể từ ngày 01/01/2016:

 • Áp dụng thuế suất 20% cho tất cả các doanh nghiệp áp dụng mức thuế suất 20%, 22% trước ngày 01/01/2016;

 • Áp dụng thuế suất 32% đến 50% đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam;

 • Áp dụng thuế suất 50% đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm ( bao gồm: bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfarm, antimoan, đá quý, đất hiếm trừ dầu khí).

Ngoài ra tùy thuộc vào lĩnh vực hoạt động, địa bàn hoạt động… doanh nghiệp còn được miễn thuế TNDN, hưởng ưu đãi thuế suất thuế TNDN.

4. Thời hạn kê khai, nộp thuế:

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính: Kể từ ngày 15/11/2014 theo điều 17 thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ tài chính: Doanh nghiệp không phải lập tờ khai thuế TNDN tạm tính. Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện tạm nộp số tiền thuế TNDN chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

 • Quyết toán Thuế thu nhập doanh nghiệp: Cơ sở kinh doanh phải nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc kết thúc năm tài chính.

5. Hồ sơ khai thuế

Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN kèm theo phụ lục:

 • Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu 03-1A/TNDN, mẫu 03-1B/TNDN, 03-1C/TNDN;

 • Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2A/TNDN;

 • Các phụ lục khác nếu có

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH

 •  Địa chỉ: 45D, Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 •  Hotline: 0968.55.57.59
 •  Website: uydanh.vn –  info@uydanh.vn