Dịch vụ làm giấy chứng nhận đầu tư UY DANH

Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng hoặc thực hiện dự án đầu tư. Khi thực hiện đầu tư kinh doanh, để tránh những thủ tục rườm rà, bạn có thể sử dụng Dịch vụ làm giấy chứng nhận đầu tư UY DANH.

Khi nào DN cần làm giấy chứng nhận đầu tư?

1. Những dự án cần phải làm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

– Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

– Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
 • Có tổ chức kinh tế thuộc trường hợp 1 nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;
 • Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế thuộc trường hợp 1 nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

2. Những dự án không phải làm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư trong nước;
 • Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Dự án đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
 • Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

Dịch vụ làm giấy chứng nhận đầu tư UY DANH

1. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư

 • Văn bản xin cấp giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu)
 • Điều lệ Công ty
 • Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập
 • Hợp đồng liên doanh (đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài liên doanh với nhà đầu tư Việt Nam)
 • Quyết định bằng văn bản và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên/ Công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty cổ phần; Quyết định của Chủ sở hữu công ty đối với Công ty TNHH một thành viên về việc thành lập dự án đầu tư.
 • Bản sao hộ chiếu (nếu nhà đầu tư là cá nhân) hoặc bản sao giấy phép hoạt động của công ty (nếu nhà đầu tư là pháp nhân.
 • Văn bản uỷ quyền của nhà đầu tư cho người được uỷ quyền đối với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức.
 • Bản sao hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam.
 • Báo cáo tài chính của năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc bảng cân đối tài sản của năm gần nhất đã được kiểm toán (đối với nhà đầu tư là tổ chức), văn bản xác nhận số dư tài khoản (đối với cá nhân).
 • Các tài liệu liên quan đến địa điểm thực hiện dự án: Thỏa thuận/Hợp đồng thuê địa điểm và/hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (đối với trường hợp không thuê đất của thành phố); các giấy tờ liên quan đến vị trí, ranh giới sử dụng đất của địa điểm thực hiện dự án, quyết định đơn giá cho thuê đất, quyết định phê duyệt tổng mặt bằng (đối với trường hợp thuê đất của thành phố)”.
 • Các giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch thuât, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. UyDanh.vn thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục làm giấy chứng nhận đầu tư:

Dịch vụ làm giấy chứng nhận đầu tư UY DANH

 • Làm hồ sơ xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Soạn thảo Quyết định đầu tư tại Việt Nam cho pháp nhân nước ngoài;
 • Soạn thảo quyết định bổ nhiệm giám đốc, ủy quyền thực hiện thủ tục;
 • Hướng dẫn hoặc thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ cấp tại nước ngoài;
 • Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ chứng minh năng lực tài chính. Hồ sơ chứng minh kinh nghiệm của nhà đầu tư khi đăng ký ngành nghề thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;
 • Hỗ trợ ký kết hợp đồng thuê nhà, hợp đồng thuê nhà xưởng và kiểm tra tính pháp lý của địa điểm triển khai dự án;
 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

3. Các dịch vụ khác

Là đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, UY DANH thực hiện nhiều dịch vụ hỗ trợ DN như:

 • Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Đăng ký ngành nghề phân phối, xuất nhập khẩu với số lượng mã HS hàng hóa lớn.
 • Thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho các công ty mà nhà đầu tư chưa góp đủ vốn hoặc không góp vốn vào tài khoản vốn đầu tư của doanh nghiệp.
 • Thực hiện bổ sung thêm mục tiêu dự án, ngành nghề kinh doanh mà không yêu cầu nhà đầu tư phải góp thêm vốn vào công ty.
 • Tư vấn tài chính cho nhà đầu tư:
 • Tư vấn về việc mở tài khoản đầu tư;
 • Thủ tục chuyển tiền;
 • Thuế phải nộp của nhà đầu tư….

Xem thêm: Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư UY DANH

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN TAX UY DANH

 •  Địa chỉ: 45D, Đường D5, Phường 25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 •  Hotline: 0968.55.57.59
 •  Website: uydanh.vn –  info@uydanh.vn