Đặc điểm công ty cổ phần, Ưu và nhược điểm

Công ty cổ phần là loại hình thành lập công ty được nhiều sự lựa chọn từ nhà đầu tư và doanh nghiệp vì những đặc điểm của nó. Với bài viết này, sẽ đáp ứng được các yêu cầu thông tin chi tiết về đặc điểm, ưu nhược điểm, Công ty Tax Uy Danh mời quý vị xem nội dung sau:

 

  Công ty cổ phần là gì?

 Công ty cổ phần là gì?

 • Công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến tại Việt Nam theo quy định tại Điều 110 – Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 mà:
  • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần.Vốn điều lệ trong công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá các loại cổ phần đã bán.
  • Cổ đông có thể là tổ chức,cá nhân;số lượng tối thiểu cho cổ đông là 03 và không hạn chế số lượng tối đa.
  • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đó đã góp vào doanh nghiệp.
  • Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật doanh nghiệp.
 • Lợi thế của công ty cổ phần là:
  • Công ty cổ phần sẽ hạn chế được các sai sót,rủi ro giảm mức thiệt hại về mặt tài chính trong quá trình kinh doanh.
  • Cơ cấu tổ chức của công ty được quản lý theo sự sắp xếp rất rõ ràng nên quá trình điều hành cũng sẽ được kiểm soát chặt chẽ,tiến trình hoạt động cũng thống nhất và ổn định hơn.
  • Thêm vào đó,quy mô và khả năng huy động vốn của công ty cổ phần rất rộng có thể đẩy mạnh sự phát triển cho công ty một cách dễ dàng so với công ty TNHH 2 thành viên.

 

 Đặc điểm công ty cổ phần ?

Đặc điểm công ty cổ phần

  Thành viên (cổ đông) :

 • Là hệ quả đặc điểm về cấu trúc vốn. Với căn cứ xác lập tư cách cổ đông là quyền sở hữu cổ phần.
 • Cổ phần có thể được chào bán rộng rãi cho các đối tượng khác nhau, cổ đông của công ty thường rất lớn về số lượng và không quen biết nhau.
 • Luật doanh nghiệp chỉ hẹn định số lượng tối thiểu mà không giới hạn số lượng tối đa các cổ đông và phải có ít nhất 3 cổ đông trong suốt quá trình hoạt động.

  Cấu trúc vốn :

 • Có cấu trúc vốn ‘mở’.
 • Thể hiện trước hết ở vốn điều lệ của công ty.
 • Vốn điều lệ của công ty phải được chia thành những phần nhỏ nhất bằng nhau gọi là cổ phần.
 • Giá trị mỗi cổ phần gọi là mệnh giá và có thể được phản ánh trong cổ phiếu.
 • Tư cách cổ đông của công ty được xác định dựa trên quyền sở hữu cổ phần.
 • Các cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng hoặc hạn chế chuyển nhượng cổ phần trừ một số trường hợp bị pháp luật cấm. Mức độ tự do chuyển nhượng cổ phần phụ thuộc vào tính chất của từng loại cổ phần.
 • Với tính tự do chuyển nhượng cổ phần, cơ cấu cổ đông của công ty có thể thay đổi linh hoạt mà không ảnh hưởng đến sự tồn tại cũng như bản chất của công ty.

  Huy động vốn :

 • Thể hiện ở khả năng huy động vốn bằng phát hành chứng khoán.
 • Công ty có thể phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ hoặc phát hành trái phiếu để tăng vốn vay (vốn tín dụng) theo quy định của pháp luật.

  Chế độ trách nhiệm tài sản :

 • Công ty phải chịu trách nhiệm một cách độc lập về nghĩa vụ tài sản bằng toàn bộ tài sản của công ty.
 • Cổ đông không phải chịu trách nhiệm nghĩa vụ tài sản ngoài phạm vi giá trị cổ phần mà cổ đông nắm giữ.
 • Bên cạnh đó, chế độ TNHH mà cổ đông được hưởng cũng kèm theo những ràng buộc nhất định nhằm bảo vệ quyền lợi của người thứ ba.
 • Theo Luật doanh nghiệp, khi công ty thanh toán cổ phần mua lại hoặc trả cổ tức trái quy định thì tất cả các cổ đông phải hoàn số tiền hoặc tài sản đã nhận cho công ty, nếu không hoàn trả thì phải chịu trách nhiệm về nợ của công ty.

   Tư cách pháp lý :

 • Công ty cổ phần là chủ thể kinh doanh có tư cách pháp nhân.
 • Theo Luật doanh nghiệp, công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 Ưu, nhược điểm công ty cổ phần ?

 Ưu, nhược điểm công ty cổ phần

  Ưu điểm :

 • Các cổ đông chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn về nợ, các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi ro không cao.
 • Khả năng huy động vốn rất cao thông qua phát hành cổ phiếu ra công chúng. Đây là đặc điểm riêng biệt chỉ công ty cổ phần có.
 • Công ty không hạn chế số lượng cổ đông và có thể huy động vốn cả trên thế giới. Do vậy, công ty cổ phần có khả năng huy động vốn rộng rãi nhất.
 • Cổ đông có thể dễ dàng, tự do chuyển nhượng, mua bán, thừa kế cổ phần thông qua việc bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
 • Quy mô hoạt động lớn và khả năng mở rộng kinh doanh trong hầu hết các lĩnh vực ngành nghề.
 • Việc hoạt động của công ty đạt hiệu quả cao do tính độc lập giữa quản lý và sở hữu.
 • Được tính lương thưởng của các cổ đông góp vốn tại các vị trí quản lý vào chi phí hoạt động công ty để giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
 • Mọi quyết định trong việc kinh doanh được thu thập ý kiến của các cổ đông nên rất minh bạch trong quản lý, điều hành.

  Nhược điểm:

 • Việc quản lý và điều hành Công ty cổ phần rất phức tạp do số lượng các cổ đông có thể rất lớn, có nhiều người không hề quen biết nhau và thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ đông đối kháng nhau về lợi ích.
 • Khả năng bảo mật kinh doanh và tài chính bị hạn chế do công ty phải công khai và báo cáo với các cổ đông.
 • Việc quản lý, điều hành công ty cổ phần cũng phức tạp hơn đặc biệt là chế độ tài chính, kế toán.

 

Quý vị vừa xem bài viết về đặc điểm, ưu nhược điểm công ty cổ phần của chúng tôi. Nếu quý vị có thắc mắc về những vấn đề liên quan đến công ty cổ phần … Hãy liên hệ với Tax Uy Danh trên website để được tư vấn MIỄN PHÍ và cung cấp dịch vụ.

plugins premium WordPress